MyEcolife

Produkty MyEcolife

W MyEcolife NIE znajdziesz:

  • pestycydów
  • zanieczyszczeń
  • nawozów sztucznych
  • syntetycznych środków zapachowych
  • sztucznych barwników
  • surowców petrochemicznych
  • hormonów wzrostu
  • antybiotyków
  • składników modyfikowanych genetycznie
  • enzymów

Produkty MyEcolife nie zagrażają środowisku naturalnemu, ulegają całkowitej i szybkiej biodegradacji. Spełniają surowe normy jakościowe i ekologiczne. Podlegają stałej kontroli i certyfikacji przez uprawnione do tego jednostki europejskie.

© MyEcolife 2009

web: arturkepa.com
design: olafko.com

Formularz wyszukiwania