MyEcolife

Please download and install Adobe Flash Player.

Certyfikaty

Na całym świecie rośnie popyt na żywność wysokiej jakości wyprodukowaną pod ścisłą kontrolą jednostek certyfikujących, czyli żywność ekologiczną.  W krajach Unii Europejskiej wprowadzono system kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej, którym podlega również Polska. Graficznym odzwierciedleniem tego, że produkt został wytworzony zgodnie z tym systemem, jest znak ?Rolnictwo ekologiczne?, który umieszczony jest na etykiecie  produktów MyEcolife.
Na etykiecie znajdują się następujące informacje:  nazwa i numer upoważnionej jednostek certyfikujących, napis ?Rolnictwo ekologiczne ? system kontroli WE?, wspólnotowy znak ?Rolnictwo ekologiczne?.  Biorąc w sklepie do ręki produkt MyEcolife zawierający to oznaczenie możemy być pewni, że jest to naprawdę ekologiczna żywność, a co za tym idzie, że:  przynajmniej 95% składników tak oznaczonego produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi, produkty były nadzorowane podczas procesu produkcji i przygotowania zgodnie z przyjętymi wytycznymi UE,  produkty są sprzedawane w zamkniętych, zabezpieczonych i oznakowanych opakowaniach. O certyfikatach moglibyśmy długo. Jeśli chcesz zagłębić się w zagadnienie, bo ? podobnie jak nam ? zależy Ci na pełnej świadomości w tym temacie, zapoznaj się z dokumentem MyEcolife – Certyfikacja Bio. Polecamy! Ta wiedza jest naprawdę cenna ? ze względu na Twoje zdrowie!

MyEcolife – certyfikaty BIO i  świadectwa:

© MyEcolife 2009

web: arturkepa.com
design: olafko.com

Formularz wyszukiwania